Search form

Luk 12:46

46Tɔɔn yi nɛn -a -cin 'ka "ji 'nan 'e 'tazan -taa "dɩɛ, -e 'bɛ bɔla kligli, -e -a tazan 'e "nɛn "jɛɛnla 'ji -wlidɩ. E 'wɩ "nɛn -kɔɔnman -yrɛ "le zɩ Bali 'wɩ "nɛn -kɔɔnman minnun nɛn wa'a yi -tɛlɛa 'e da dɩɛ -wlɛ "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.