Search form

Luk 12:48

48Ɛn "nyian bɛ, min nɛn e 'wɩ 'tʋ drɛ 'wlidɩ 'e 'tazan lɛ, te ya'a ci 'sɔ wɩnun tɔa dɩɛ, waa -sɔan, 'pian waa -sɔan "wɛnnɔn. -A -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, min nɛn Bali fɛ "kaga "nɔn -yrɛ "bɛ, yaa laabo -yrɔ "nyian "kaga. Ɛn min nɛn Bali fɛ "kaga "pɛba 'wʋ -yrɔ "bɛ, -a san lɔ nɛn e 'wɩ "kaga laabo.»