Search form

Luk 12:56

56Ka 'wɩ dra min yiɛ 'lɛ! Fɛ nɛn e "ta dra 'trɛ da bɛ, 'lee fɛ nɛn e "ta dra laji bɛ, 'cɛɛ -tɔa. 'Pian 'wɩ nɛn 'an cɩ 'bɛ drɛnan tʋ 'gʋɛ -a bɛ, ka 'ka "vale 'cɛɛ -tɔa "dɩ.