Search form

Luk 13:25

25Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, -te 'kɔn san "ta 'yee 'kɔn -fɔa "ji, te ka -fʋ bei. Ka 'kɔn 'tɛdɩ "siala, te ka "ta -a ve -yrɛ 'nan: ‹'Kʋ 'san, 'i 'kɔn 'lɛ 'sʋ 'kʋɛ!› Yaa ve 'cɛɛ 'nan: ‹Ma'an 'ka 'tɔa dɩ.›