Search form

Luk 14:10

10-Yee "wɛan -te min 'i laabʋ 'nan, 'i 'lʋ "fɛdi -blɩ 'e 'va bɛ, 'i -nyran pɛin -fɔla "dazan da! Min nɛn yei laabʋ bɛ, -te yei 'yɩ bɛ, -e 'e 'ta -a vɩ 'yiɛ 'nan: ‹An bee, 'i 'ta -nyrannan tɩglɩ 'gʋɛ -a 'si!› -Te e drɛ zɩɛ, min pɛɛnɔn nɛn ka "ta -nyɛanla waa bɛ, 'yra "sia 'i yiɛ man o yei.»