Search form

Luk 14:13

13'Pian -te 'i "ta minnun laabo "fɛdi fɛ man bɛ, 'i 'yalɛ -tɛnɔn laabʋ! Ɛn minnun nɛn -cɛ cɩ o man bɛ 'i o laabʋ! Ɛn minnun nɛn o "tun "bo bɛ 'i o laabʋ! Ɛn minnun nɛn o yiɛ 'wi bɛ 'i o laabʋ!