Search form

Luk 14:14

14-Te i 'wɩ zɩɛ -a drɛ bɛ, Bali -fɛa ve 'i man, kɔɔ wa'a 'lɛji bɔala 'yiɛ dɩ. 'Pian Bali -a 'lɛji bɔala 'yiɛ, tʋ nɛn min tɩglɩ nun wuanla -kanɔn 'va bɛ, -a man.»