Search form

Luk 14:18

18'Pian o -tʋdʋ pɛɛnɔn 'wɩ 'tʋ 'yɩ, ɛn waa 'vɩ -yrɛ. Min tɛdɛ -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹An "sia fei -tʋ 'lɔnan. An "ta -ko -a -nanjɛnlɛ. -Yee "wɛan 'i yra 'si, ma'an 'kɔlaman 'lʋdɩ -a dɩ.›