Search form

Luk 14:31

31Ɛn -a -kɔɔn "man wɩ -tʋ nɛn "nyian 'gʋ. Mingɔnnɛn -tʋ "ta -ko -kuli man mingɔnnɛn -tʋ -va. Mingɔnnɛn zɩɛ zɩ 'kɔ 'e drɛ bɛ, yaa "nrɔnman 'e 'ji 'vaa, ɛn e -kuli -si "siala. 'E 'ci "nrɔnman 'nan, 'yee minnun -kpi fu (10.000) 'gʋɛ, o -pɛ "sɔa min -kpi yɔ -tʋ (20.000) -a?