Search form

Luk 14:7

-Tɩ lɛ nɛn Bali -nyrannan fɛnyian -nɔan?

7Zozi -a 'yɩ 'nan minnun nɛn o -taa "bɛ, o -nyrannan tɩglɩ tɩglɩ "sia, te o -nyɛanla. -A -nan nɛn e -kɔnnɛn 'gʋɛ -a -fɔdɩ 'sia -wlɛ. E 'nan: