Search form

Luk 15:29

29'Pian e 'nan 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An lɛ "kaga 'kpa nɛn 'gʋ, te 'an 'nyranman "paa 'yiɛ, ɛn ma'an tian 'li -a vɩlɛ 'yie 'wɩ 'tʋ man -cɛjɛ dɩ. 'Pian yi'a tian bo 'nɛn 'tʋwli "nɔnlɛ 'mɛn, -e 'kʋ "fɛdi -blɩ "va 'kʋ 'vale 'an beenun -a dɩ.