Search form

Luk 16:1

'Ka 'man wʋʋ, "trɛ "wɩ -le "wɛan!

1"Bɛ -sru Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔdɩ 'sia 'e -srunɔn lɛ. E 'nan: «Fɛzan -tʋ a, ɛn min -tʋ 'bɛ 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ pɛɛnɔn 'va. Ɛn minnun -a -nan sɛɛ 'wʋ fɛzan zɩɛ -yrɛ 'nan, min nɛn 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ va bɛ, yaa "sia "va te 'e man wɩ dra -a.