Search form

Luk 16:4

4'Pian 'wɩ nɛn 'kɔ 'an drɛ -e minnun 'o 'an yɩ "yi "bɛ, maan -tɔa. 'Wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn maan dra, 'bɛ 'le vɛ bɛ, -te 'an 'san 'si 'an man bɛ, -e minnun 'waan 'kun 'o 'pɛ "fli "a 'wee "kɔnnɛn.›