Search form

Luk 16:7

7"Bɛ -sru yaa laabʋ "nyian -a -tʋ -lɔ 'nan: ‹Bii "nun? E ya "yie 'lɔ wɛa?›

"Bɛ -yrɛ 'nan: ‹E ya 'saa 'wlɛ 'plablu -yaa tʋ.›

Ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'I 'yie 'fluba 'si, -e 'i crɛn -tɛ -fuba 'sɔra!› »