Search form

Luk 17:27

27Kɔɔ Noe tʋ va bɛ, minnun fɛ blɩ, o -wɛn mlin, o lɩ 'pa, ɛn o -kɔnnɛn 'pa. Waa drɛ zɩɛ -trilii, ɛn tʋ nɛn Noe -wlamlan -klʋ -dan ji bɛ e 'bɔ. Tʋ zɩɛ -a man nɛn laa -dan fɛndɩ 'sia, ɛn o pɛɛnɔn 'nan -nyan.