Search form

Luk 17:28

28Ɛn "nyian bɛ, 'wɩnun nɛn minnun -a drɛ 'li Lɔt tʋ va bɛ, waa dra "nyian. Minnun fɛ blɩ, o -wɛn mlin, o fɛnun lɔɔ, o fɛnun taan, o feinun paa, o 'kɔnnun tɔɔ.