Search form

Luk 18:13

13Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ te 'sukɔlɛ 'sizan a 'e 'tɔdɩ -kɔɔbli, ɛn e ya Bali trʋ 'banan. 'E 'wulo -fɔ 'e 'wlu, ɛn 'e 'pɛ 'pa 'e 'kɔlɛ "nɛn. Ɛn yaa vɩdɩ 'sia 'nan: ‹Bali 'i yra 'si! 'Wɩ 'wlidɩ "drɛzan nɛn maan, 'yian nyrinda 'si!› »