Search form

Luk 18:15

Zozi -fɛa 'vɩ nannannun man

(Mt 19.13-15; Mk 10.13-16)

15Yi -tʋ bɛ, ɛn minnun -tadɩ 'sia nannannun -a Zozi lɛ, 'nan -e 'e klɛ o man. 'Pian zɩ -a -srunɔn 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, ɛn o -si -tɔ -wlɔ.