Search form

Luk 18:16

16-A -nan nɛn Zozi nannannun laabʋ 'e 'va, ɛn e 'nan 'e -srunɔn lɛ 'nan: «'Ka nannannun 'tʋɩ 'o 'ta 'an 'va! Te 'ka 'si -tɔ -wlɔ "dɩ! Kɔɔ minnun nɛn "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, Bali -le mingɔnnɛn trɛda si a 'e 'lɛ 'sʋdɩ -wlɛ.