Search form

Luk 18:20

20Bali -le -pei -tɔ wɩnun 'gʋɛ, yia -tɔa. -Nyrɛn 'nan:

‹Te 'i min nan -wɛɛ "dɩ!

Te 'i drɛ min -tɛzan -a dɩ!

Te 'i crin wʋ dɩ!

Te 'i 'wlu 'sɛn min man dɩ!

'I yiɛ 'e 'nan 'i "tɩ 'lee 'i "bʋ "man!› »