Search form

Luk 18:8

8Maan ve 'cɛɛ 'nan, Bali 'ka 'mɔan dɩ, te e -tɔ o -sru -e 'e tin 'nɔnnɔn 'nɔn -wlɛ. 'Bɛ a zɩ, 'pian tʋ nɛn Blamin -pɩ -taa "nyian 'trɛda bɛ, e bɔa minnun nɛn o yi -tɛra Bali da bɛ o man?»