Search form

Luk 19:17

17Ɛn -a tazan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I muo, yia drɛ "yi. I ya 'an 'suzan 'kpa -a. Fɛ "wɛnnɛn nɛn maan -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ 'gʋɛ, i 'wɩ "yi drɛ 'a. -Yee "wɛan an 'fla 'fu -nɔan 'yiɛ -e 'mɛin 'tɔ o tazan -a.›