Search form

Luk 19:21

21"Klan -fʋ 'an 'ji 'i 'va zia, kɔɔ 'yie 'wɩ a 'tɔndɔn. Fɛ nɛn 'yie vɛ "cɛɛ dɩɛ, yia "sia. Ɛn -te min 'yie 'nyranman 'pa bɛ, -a ta -trɔn pɛɛnɔn nɛn yaa ye bɛ yia "sia -yrɔ.›