Search form

Luk 2:34

34Simeɔn -fɛa 'vɩ 'o man, ɛn e 'nan Zozi "bʋ Mari lɛ 'nan: «'Nɛn 'gʋɛ Bali -a 'si "va 'nan, Izraɛl 'nɔn 'va bɛ min "kaga -tiala -yee "wɛan, ɛn min "kaga wuanla -yee "wɛan. Ɛn Bali -a 'si "va 'nan -e 'e 'kɔn 'wɩ 'nɔan -kɔɔn "vɛ nɛn e 'wɩ "paala minnun lɛ bɛ -a. 'Pian minnun 'o 'ci "paa "man.