Search form

Luk 2:48

48Zɩ -a "tɩ 'lee -a "bʋ "ta bɔlɛ "man 'kɔn zɩɛ -a -ji bɛ 'wɩ o 'kan. -A -nan nɛn -a "bʋ "e -yrɛ 'nan: «'Mɛn 'nɛn, -mɛ "wɛan nɛn yia dra 'kʋɛ zɩ? 'Kʋ 'vale 'i "tɩ "a, kʋi -wɛɛdɩ 'sia, 'kʋ 'ci -tɔ lou.»