Search form

Luk 20:13

13-A -nan nɛn fei san 'bɔ "e 'nan: ‹Maan dra 'kɔ? -A -cin -tɔ 'an 'ji. 'An 'pɩ nɛn e 'sɔ 'mɛn tɩglɩ bɛ, -a 'bɔ nɛn maan "paa -sia o va. Maan ye "le o yiɛ -taa 'nanlɛ 'bɛ man.›