Search form

Luk 20:20

'Sukɔlɛ -pan wʋdɩ da wɩ

(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)

20Tʋ zɩɛ -a man nɛn 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn Zozi 'man -fɔɔdɩ 'sia. -Yee "wɛan o minnun 'pa 'sia "va, 'nan 'o 'fli drɛ min tɩglɩnun -a, -e 'o Zozi wei 'kun. O ya "vale 'o 'wɩ 'tʋ ye -e 'o -kɔla Zozi 'nɔndɩ -a -kɔnmandan lɛ.