Search form

Luk 21:11

11Ɛn "nyian bɛ, 'trɛ 'nyɔɔnman fɛ "kaga "nan. Dra -dandan -taa, ɛn -cɛ -wlidɩ -kɔan fɛ "kaga "nan. Ɛn "nyian bɛ, nyɛn 'cɛn wɩ -dandan 'lee 'wɩ 'nɔan -kɔɔn "vɛ -dandan dra laji.