Search form

Luk 21:25

Blamin -pɩ -ta pee wo "nyian 'trɛ da

(Mt 24.29-35; Mk 13.24-31)

25Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ "nyian 'nan: «Fɛ -nɔan -kɔɔn "vɛ -kɔan yidɛ yra, ɛn e -kɔan mlɛn yra, ɛn e -kɔan mlɛn crɛnnun yra. 'Wɩ zɩɛ e "klan -dan -sɛan 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji minnun ji. Ɛn "nyian bɛ, jemie 'blʋ 'fɔdɩ 'lee -a -klundɩ 'plɛblɛ o "cɛan nyɛn -a.