Search form

Luk 21:7

'Wɩ yɩdɩ -dandan bɔa minnun man 'vaa -e 'trɛda -nyan tʋ 'e bɔ

(Mt 24.3-14; Mk 13.3-13)

7Minnun -a laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, tʋ "cɛn "man nɛn, 'wɩnun zɩɛ o dra? Ɛn -mɛ "man nɛn, waa -kɔnnɛn "ye 'nan 'wɩnun zɩɛ o "ta dra?»