Search form

Luk 22:37

37Fɛ -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, 'wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, e "ta 'lɛ sɔɔman 'an da. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹Minnun -taa -a 'silɛa 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan -a.›

'Wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ 'an man bɛ, -a 'lɛ sɔɔdɩ 'bɔ 'kogo.»