Search form

Luk 22:4

4Zudazi zɩɛ e -kʋ Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee minnun tanɔn nɛn o yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ o va. Ɛn 'wɩ nɛn kɔ 'e drɛ 'lɔɔ -e 'e Zozi 'nɔn -wlɛ "bɛ, yaa 'vɩ -wlɛ.