Search form

Luk 23:49

49Minnun pɛɛnɔn nɛn o Zozi -tɔa "bɛ, 'lee lɩmɔnnun nɛn o 'si waa Galile ɛn o -ta -a 'palɛ bɛ, o ya 'o 'tɔdɩ -kɔɔbli, te 'wɩ nɛn e cɩ drɛnan bɛ waa ye.