Search form

Luk 24:5

5-A -nan nɛn nyɛn o cɛɛn ɛn 'o 'wulo -fɔ 'o 'wlu. 'Pian min "fli zɩɛ o 'nan -wlɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn min nɛn -a yiɛ cɩ "man "bɛ, kaa -wɛɛman minnun nɛn o kaa bɛ o va?