Search form

Luk 3:16

16Tɔɔn ɛn Zan "e 'nan o pɛɛnɔn lɛ 'nan: «"An 'ka -batize dra 'yi 'a. 'Pian min nɛn -a 'plɛblɛ "mlian 'an da bɛ, e "ta -daa. An 'ka -yee -manwua "tun "da baa "fluzan -a dɩ. -Yɛɛ 'ka -batize dra Bali lei 'saun 'lee 'tɛ 'a.