Search form

Luk 4:18

18«Minsan lei 'saun a 'an 'lɔ,

kɔɔ yaan 'si "va,

'nan -e 'an Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ 'yalɛ -tɛnɔn lɛ,

'nan -e 'an minnun nɛn

o cɩ 'o yra yɩnan bɛ,

o 'si 'wɩ 'ji.

'Nan -e 'an minnun nɛn

o yiɛ a 'e 'widɩ bɛ,

-a 'lɛ 'sʋ,

'nan -e 'an minnun nɛn

o cɩ 'tɛ 'panan o da bɛ

o 'si 'wɩ 'lɔ.