Search form

Luk 4:35

35Ɛn Zozi -a -tɛra -a 'nɛan, e -yʋ -wlidɩ "lɛ 'nan: «'I 'ta -tɔ! 'I 'si min 'labɛ -a -sru!» -A -nan nɛn -yʋ -wlidɩ "min zɩɛ -a -tria minnun yei, ya'a fɛ -tʋ drɛlɛ -yrɛ "dɩ, ɛn e 'si -a -sru.