Search form

Luk 4:40

40Zɩ funninmlan 'pla bɛ, ɛn minnun -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn -cɛ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn cɩ o man bɛ, o -ta waa Zozi lɛ. 'E 'pɛ 'pla o -tʋdʋ pɛɛnɔn da, ɛn e o beli.