Search form

Luk 5:36

36Ɛn Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔdɩ 'sia -wlɛ. Yaa 'vɩ 'nan: «Min -tʋ 'ka sɔ -trɛ 'fʋɩ 'bo, -e 'e 'pa sɔ ceje 'fɔnnan dɩ. -Te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ, sɔ -trɛ 'bɔ 'fʋɩ 'bʋ 'e "tun, ɛn o yiɛ 'ka 'kɔan 'e cin va dɩ.