Search form

Luk 6:17

Min "kaga "ta Zozi 'va

(Mt 4.23-25; 12.15-16; Mk 3.7-12)

17Zozi pɔn sɔɔn "ji o 'vale 'yee 'pasianɔn 'bɔ 'a, ɛn e -tɔ fɛnan pablanɛn 'tʋ -nan. Min "kaga "a 'o 'sɛndɩ fɛ zɩɛ -a -nan 'o 'vale -a -srunɔn "kaga "a "nyian. Minnun zɩɛ o 'si 'lɛglɔn 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'ji, ɛn o -ta. O -mie 'si Zude 'lɛglɔn 'ji, ɛn o -mie 'si Zeruzalɛm 'fla, ɛn o -mie 'si jemie "srɔn Sidɔn 'lee Tir 'lɛglɔn 'ji.