Search form

Luk 6:22

22-Te minnun "naan 'ka man Blamin -pɩ -le "wɛan oo, ɛn -te minnun 'ka 'si o 'va Blamin -pɩ -le "wɛan oo, ɛn -te minnun 'ka "srɔnman Blamin -pɩ -le "wɛan oo, ɛn -te minnun 'ka 'tɔ srɛman Blamin -pɩ -le "wɛan oo, Bali -le -fɛa a 'ka man.