Search form

Luk 7:24

24Zɩ Zan -le 'pasianɔn 'kʋ bɛ, ɛn Zozi Zan 'bɔ 'le 'wɩ vɩdɩ 'sia minnun lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn ka -kʋ Zan -nanjɛnlɛ "bui "da? -Cɛan nɛn fulɔ cɩ -a nyɔɔnnan bɛ, -a -nanjɛnnan "cɛɛ ka -kʋ dɩ.