Search form

Luk 7:32

32O ya "le 'nan nannannun nɛn o ya srɔan -tɛnan -guada bɛ, -wee 'wɩ 'zʋ. -A -mienun -a ve 'o bɔɛnun lɛ 'nan: ‹Kʋ -pʋ -tɛ 'cɛɛ, 'pian ka'a 'tanlɛ dɩ. "Drenun nɛn o min -wulo -man -taa "bɛ kʋa -fɔ 'cɛɛ, 'pian ka'a 'wuɔlɛ dɩ.›