Search form

Luk 8:13

13Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran puo da bɛ -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "nyian -wee "man. O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn maan, 'nun tɔɔn o "we "man ci "nrandɩ -a. 'Pian wa'a tʋe -e -a "sɛin 'e 'kʋ -kɔɔbli dɩ. O yi -tɛala "da tʋ "wɛnnɛn 'a, 'pian -te 'wɩ 'tɔndɔn bɔdɩ 'sia o man bɛ, tɔɔn -e 'o 'si Bali -sru.