Search form

Luk 8:14

14Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran fɛnan nɛn tɛin -taa "bɔlɛ bɛ -a -nan bɛ -yɛɛ bɔa "nyian -wee "man. O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn maan, o "we "man. Minnun zɩɛ 'o 'ci "nrɔndɩ "siala 'trɛda fɛnun "kaga "da. Fɛ yɩdɩ o see "paaman. O ya "vale fɛ pɛɛnɔn 'e drɛ -wee vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -si -tɔa Bali wei lɔ, -e 'e vɩlɛ 'e 'nyranman 'pa o man dɩ.