Search form

Luk 8:15

15Min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran 'trɛ "yi "da bɛ -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "nyian -wee "man. O Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn maan 'o 'ci 'fɩdaa 'a. Waa paala 'o 'ji te o 'ta wʋla "da -e -a "nɛn 'e bɔla.»