Search form

Luk 8:2

2Ɛn lɩmɔn -mienun nɛn e -yʋ -wlidɩ "pin o -sru, ɛn e -cɛ 'si o man bɛ o -kʋla Zozi -sru "nyian. Mari nɛn waa laabo Madala bɛ e ya o va. Zozi -yʋ -wlidɩ 'sɔravli "pin lɩ zɩɛ -a -sru.