Search form

Luk 8:29

29Zozi a -a vɩnan -yʋ -wlidɩ "lɛ 'nan, 'e 'si -a -sru. -Yee "wɛan nɛn e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ.

Min zɩɛ -yʋ -wlidɩnun a -a -sru -a -nan 'mɔn. Minnun -a -pɛ -yrɩman -bulalɛ baa -a, -e 'o -bulalɛ -fɔ -a cɛin -man. 'Pian e baa zɩɛ -a "cɛɛnman 'e man, -e -yʋ -wlidɩnun 'o 'kʋ -a "bui "da.