Search form

Luk 8:3

3Ɛn lɩmɔn -tʋ nɛn waa laabo Zanɛn bɛ e ya "nyian o va. Lɩ zɩɛ -a -sran 'tɔ nɛn Suza, -yɛɛ yiɛ -tɔa Erodi -le 'kɔn 'va. Ɛn lɩmɔn -tʋ waa laabo Sizanɛn bɛ e ya o va "nyian, 'lee lɩmɔn -mienun nɛn o 'pa Zozi 'lee 'e -srunɔn 'va 'wee fɛnun -a bɛ -wɛɛ cɩ.