Search form

Luk 8:32

32Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te 'sru 'pa 'tʋ a 'e 'blɩnan o "srɔn "pɔn -tʋ da. Ɛn -yʋ -wlidɩnun -a 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «'I yra 'si, 'i 'kʋ 'pa 'sia 'srunun nɛn 'labɛ o va -e 'kʋ 'fɔ o -sru.» -A -nan nɛn Zozi 'si -nɔn -wlɛ, ɛn o -kʋ.